Scholl Vortefrys

Produktegenskaber
  • Hurtig og nem at bruge derhjemme.
  • Baseret på frysemetoden anvendt af sundhedsprofessionelle.
  • Én behandling kan være nok.

Beskrivelse

Scholl Freeze Verruca & Wart Remover fungerer på samme måde som den frysemetode, der bruges på hospitaler og klinikker. Vortevækst og vorte er forårsaget af en virus. Scholl Freeze Verruca & Wart Remover bruger en blanding af dimethylether og propan (DMEP) til hurtigt at fryse vortevækst og vorter, så de virusinficerede celler dør. Der dannes en blære, og vortevæksten eller vorten falder af af sig selv på cirka 10 til 14 dage.

Brugsanvisning

Opbevares utilgængeligt for børn. Læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug. Brug kun som anvist. Kun til udvortes brug. Opbevar på et køligt, tørt sted.

Hold væk fra ild og flammer. Opbevares væk fra direkte sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Undgå kontakt med øjnene. Undgå indånding og brug kun i godt ventilerede områder. Brug ikke dette produkt i kombination med nogen anden metode til fjernelse af vortevækst eller vorte.

Spray ikke direkte på huden. Brug altid de medfølgende applikatorer, når du påfører produktet. Genanvend ikke applikatorer. Hvis vortevæksten eller vorten er svær at nå eller se, bør du bede nogen om at hjælpe dig. Misbrug af produktet kan resultere i forbrændinger og ardannelse på sundt væv eller blindhed. Hvis der er flere vortevækster eller vorter, behandles kun én ad gangen – hver resterende vortevækst eller vorte behandles separat med 2 ugers interval mellem behandlingerne. Dette produkt er ikke egnet til følgende: Personer med diabetes eller med dårligt kredsløb. Børn under 4 år Personer, der er gravide eller ammer Stop anvendelse, hvis irritation opstår

CA-ActiveTM (based on Trichloroacetic Acid), Carbopol, Methylene Blue, Aqua. *Én enkelt behandling er normalt tilstrækkelig til at fjerne vorter, dog kan flere behandlinger være nødvendige for plantarvorter

Scroll to Top