Scholl Freeze Vorte- og Fodvortefjerner 80 ml

Produktegenskaber

  • Freeze vortefjerneren fra Scholl virker effektivt fra 1. anvendelse.
  • Hurtig og effektiv frysebehandling

Pakkens indhold: 80 ML

Produktbeskrivelse

Freeze Vorte- og Fodvortefjerner fra Scholl er en hurtig frysemetode, som også bruges af læger. Den er effektiv og let at bruge til at fjerne almindelige vorter og fodvorter.

Dimethyl Ether, Propane, Isobutane. Propellant: Hydrocarbon.

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Undgå indånding af spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Må kun bruges efter anvisningerne. BRUG ALTID DEN MEDFØLGENDE APPLIKATOR, NÅR PRODUKTET PÅFØRES. FORKERT BRUG AF PRODUKTET KAN MEDFØRE FORBRÆNDINGER OG ARDANNELSE ELLER BLINDHED. IKKE VELEGNET TIL DIABETIKERE ELLER PERSONER MED DÅRLIGT BLODOMLØB ELLER BØRN UNDER FIRE ÅR. MÅ IKKE BRUGES UNDER GRAVIDITET ELLER AMNING. Undgå kontakt med øjnene. Kun til udvortes brug. Afbryd anvendelsen, hvis der opstår irritation.

Product Code: 5038483494554