Scholl Behandling til nedgroet tånegl

Produktegenskaber

  • Designet til at lindre smerte med det samme
  • Klinisk testet
  • Forhindrer neglen i at skære ind i huden
  • Hjælper neglen med at vokse korrekt ud
  • Gennemsnitlig behandlingstid er 6 uger

Produktbeskrivelse

Nedgroede tånegle opleves som regel på storetåen/-tæerne, hvor trykket mellem huden og neglen giver ubehag, men ikke, hvor neglen har gennembrudt huden. Behandlingen til nedgroede tånegle fra Scholl er et unikt udviklet, dobbeltvirkende system til behandling og omgående lindring af ubehag forbundet med nedgroede tånegle. Hvis det ikke behandles, kan neglen vokse ind i huden, hvilket giver stærke smerter.

1 kølende aerosolspray, 22 ml
1 neglelim, 8 g
10 oprettende negleklemmer
Medfølger ikke, men påkrævet: Neglelakfjerner

Trin 1: Påfør kølende aerosolspray
- Rengør og tør de(n) berørte negl(e). Fjern evt. neglelak.
- Ryst aerosoldåsen grundigt før brug. Hold den 10 cm fra foden, og spray på det berørte område af neglen og den omgivende hud.
- Lad tørre i mindst et minut.
- Kan anvendes op til fem gange dagligt for at lindre ubehag. Der skal dog gå mindst 1 time mellem hver behandling.

Trin 2: Påfør neglelimen
- Sørg for, at der er mindst 2 mm neglevækst ud over spidsen af tåen, så klemmen kan sættes på.
- Åbn beholderen med neglelim, og brug penslen til at påføre et tyndt lag lim langs oversiden af den berørte negl. Sæt hætten godt fast på limbeholderen efter brug.

Trin 3: Sæt den oprettende negleklemme på
- Anbring klemmen på neglens kant, så klemmens kanter sidder fast under hver side af neglen. (Tip: Start med at sætte den ene krog ind under neglen, og skub derefter klemmen hen over neglen, så du kan fastgøre den anden krog).

Bør ikke anvendes af børn under 12 år. Bør ikke anvendes af børn uden opsyn af en voksen. Efter første anvendelse kan området stadig være ømt i 24-48 timer. Kun til udvortes brug. Må kun anvendes som anvist. Må ikke anvendes på irriteret hud og hud med sår. Undlad anvendelse ved andre fodsygdomme. Undgå kontakt med hud/øjne. Indeholder små dele – kvælningsfare. Indeholder beholder under tryk. Må ikke beskadiges/punkteres, brændes eller udsættes for varme. Misbrug af opløsningsmidler kan være øjeblikkeligt dræbende. Brandfarlig. Kan medføre sensibilisering ved kontakt med huden. Indeholder cyanoacrylatlim. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Undgå kontakt med hud og øjne. Indånd ikke gasser/dampe. I tilfælde af kontakt med øjne skylles omgående med rigeligt vand, søg herefter lægehjælp.

EA_3034659

Product Code: 5701092112651