Scholl Velvet Smooth Elektronisk Fodfil Blue

Produktegenskaber

  • Fjerner hård hud + eksfolierer tør hud
  • Kan bruges til både våd og tør hud
  • To hastigheder, der kan tilpasses dine behov
  • Nyt design til nemmere håndtering
  • Hurtigere & bedre resultater sammenlignet med manuelle metoder

Pakkens indhold: 1 EA

Produktbeskrivelse

Børsten eksfolierer skånsomt tør og skællet hud på fødder og underben og hjælper med at fremhæve huden, som kommer til at se lysere og yngre ud. Optimerer virkningen af din fugtighedscreme og sørger for, at din hud forbliver blød og glat.

Det grove rullehoved fjerner hård hud, som dannes under tryk.

Pakkens indhold: 1 stk. elektronisk fodfil, 1 stk. alm. groft rullehoved, 1 stk. eksfolierende børste til tør hud, 4 stk. AA-batterier.

Første gang apparatet bruges:
1. Fjern apparatets bund ved at trække det ydre batteridæksel af apparatets håndtag.
2. Tryk på tappen for at åbne det indre batteridæksel.
3. Indsæt 4 nye AA-batterier i den retning, som er vist på apparatet.
4. Tryk det indre batteridæksel ned, indtil det siger klik.
5. Sæt apparatets bund på igen ved at skubbe det ydre batteridæksel på plads på apparatets håndtag.

Regelmæssig brug til fjernelse af hård hud på fødderne ved hjælp af det grove rullehoved:
1. Kontrollér, at rullehovedet sidder godt og sikkert i apparatet. Må ikke bruges uden et påsat rullehoved.
2. Tænd/sluk ved at trykke på (power). Indstil hastigheden ved hjælp af (I/II). Glid rullehovedet forsigtigt over den hårde hud og fortsæt, til huden er så glat, som du ønsker. Tryk ikke for hårdt, da apparatet ellers standser.
3. Sluk for apparatet, og kontrollér, om huden er så glat, som du ønsker. Hvis ikke, så tænd for apparatet igen og gentag ovenstående, indtil huden er så glat, som du ønsker. Advarsel: Undlad brug på samme område i mere end 3-4 sekunder ad gangen. Stop med at bruge apparatet, hvis huden begynder at blive øm, eller hvis der opstår betændelse.
4. Aftør eller skyl fødderne for at fjerne overskydende døde hudpartikler.
5. Tør huden grundigt, og påfør fugtighedscreme for at få fantastisk bløde fødder!

Regelmæssig brug til eksfoliering af tør hud på fødder og underben ved hjælp af børstehovedet:
1. Kontrollér, at børstehovedet sidder godt og sikkert i apparatet. Må ikke bruges uden et påsat børstehoved.
2. Tænd/sluk ved at trykke på (power). Indstil hastigheden ved hjælp af (I/II). Før forsigtigt børstehovedet over dine fødder og underben for gradvist at eksfoliere den døde hud. Bliv ved med at bevæge apparatet, og tryk ikke for hårdt, da apparatet ellers standser.
3. Advarsel: Brug ikke apparatet oftere end to gange om ugen. Stop med at bruge apparatet, hvis huden begynder at blive øm, eller hvis der opstår betændelse.
4. Aftør eller skyl fødderne og benene for at fjerne overskydende døde hudpartikler.
5. Tør huden grundigt, og påfør fugtighedscreme for at hjælpe huden til at se lysere og yngre ud.

Rengøring efter brug:
Apparatet er ikke vandtæt. Sluk for apparatet, inden du rengør det. Adskil rullehovedet fra apparatet, og vask rullehovedet for at rengøre overfladen.
1. For at adskille rullen fra apparatet skal du trykke på eject-knappen på siden af apparatet og forsigtigt trække rullen af. Skyl rullehovedet under vandhanen for at rengøre overfladen.
2. Rengør apparatets hoveddel med en ren, fugtig klud.
3. Tør både rullehovedet og hoveddelen med en ren, tør klud.
4. Udskift rullen.

Udskiftning af rullehovedet:
Udskift rullehovedet, når du oplever, at det er blevet mindre effektivt. Følg nedenstående trin, og sørg for, at fodfilen er slukket. Brug kun Scholl Velvet Smooth-rullehoveder til dette fodplejesystem.
1. Adskil rullehovedet fra apparatet ved at trykke på knappen.
2. Udskift rullehovedet, og klik det på plads.

Udskiftning af batterierne:
Advarsel: Bland ikke gamle batterier med nye batterier eller alkaliske batterier med almindelige batterier. Anvend ikke genopladelige batterier. Brugte batterier skal genbruges eller bortskaffes korrekt.
1. Fjern apparatets bund ved at trække det ydre batteridæksel af apparatets håndtag
2. Tryk på tappen for at åbne det indre batteridæksel, og fjern de brugte batterier
3. Indsæt 4 nye AA-batterier i den retning, som er vist på apparatet
4. Tryk det indre batteridæksel ned, indtil det siger klik
Sæt apparatets bund på igen ved at skubbe det ydre batteridæksel på plads på apparatets håndtag.

Groft rullehoved: kun til brug på hård hud på fødderne.
Eksfolierende børste til tør hud: til brug på fødderne og underbenene. Brug aldrig apparatet andre steder på kroppen. Brug den kun til det tilsigtede formål. Opbevares utilgængeligt for børn. Undlad brug på samme område i mere end 3-4 sekunder ad gangen. Stands brugen øjeblikkeligt, hvis der forekommer irritationer eller ubehag. Undlad brug på øm eller irriteret hud og hud med sår. Dyp ikke apparatet i vand. Dette produkt er ikke egnet til diabetespatienter eller personer med dårlig blodomløb. Den eksfolierende børste må ikke bruges af personer, som lider af en hudsygdom. Hold langt hår væk fra apparatet, mens det er i brug.

EA_3052748

Product Code: 5701092113740