Breadcrumbs


Betingelser for brug

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE

BEMÆRK Adgang til og brug af dette websted og alle Reckitt Benckiser-websteder (herefter kaldet "sted/steder") er underlagt følgende vilkår og betingelser og alle gældende love. Ved at gå ind på dette sted accepterer du dets vilkår; hvis du ikke accepterer vilkårene, bør du ikke besøge dette sted.  Vores steder kan indeholde yderligere vilkår og betingelser, som gælder for brugen af de steder. I tilfælde af, at der skulle være en konflikt mellem vilkårene og betingelserne heri og de yderligere vilkår på et eller flere af vores websteder, har disse vilkår forrang. Reckitt Benckiser forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser og/eller at stoppe adgangen til stederne når som helst og uden varsel. Du bør kontrollere stederne engang imellem for at se den aktuelt gældende juridiske meddelelse og andre yderligere vilkår og betingelser, fordi de er bindende for dig.

Du er velkommen til at browse dette sted til personlig underholdning og information. Du må gerne downloade på en computer eller printe materiale på webstedet udelukkende til eget brug til ikke-kommercielle, uddannelsesmæssige, private eller hjemlige formål. Du må dog ikke fordele, ændre, overføre eller revidere indholdet af dette sted uden skriftlig tilladelse fra Reckitt Benckiser.  Du må ikke linke til stedet fra tredjepart uden vores forudgående skriftlige tilladelse.   

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, er ophavsret og andre rettigheder til intellektuel ejendom til alt materiale på stedet (inklusive, men ikke begrænset til fotografier og grafiske illustrationer) ejet af Reckitt Benckiser eller dets licensgivere.  Hverken titel eller intellektuelle ejendomsrettigheder overføres til nogen tredjepart gennem brug af eller adgang til stedet; i stedet forbliver alle rettigheder, titel og andel i og til alle aspekter af dette sted eneejendom af Reckitt Benckiser eller dets licensgivere.  Reckitt Benckiser-stederne er beskyttet af ophavsret og andre gældende love.  Hvis du bryder et eller flere af betingelserne i denne juridiske meddelelse eller på et eller flere af stederne, afsluttes din tilladelse til at bruge stederne automatisk.  Eventuelle rettigheder, som ikke er udtrykkeligt givet heri, er forbeholdt.  

Hvis du ønsker formelt at kommunikere med Reckitt Benckiser vedrørende en juridisk sag, bedes du kontakte dit lokale Reckitt Benckiser-selskab.  Vores virksomhedssted på reckittbenckiser.com indeholder en liste over vores lokale virksomheder.   

Materialet på stedet er givet "som det er", uden betingelser, garantier, erklæringer eller andre betingelser af nogen art.  Reckitt Benckiser yder ingen garantier eller erklæringer for indholdets korrekthed og fuldstændighed på dette sted eller noget andet sted(er), som "hot-linkes" til dette sted.  Reckitt Benckiser har ret til at udføre ændringer af indholdet når som helst uden forudgående varsel.  Materialet på stedet kan være forældet, og Reckitt Benckiser forpligter sig ikke til at opdatere sådant materiale.  Som følge heraf og i det maksimale omfang, som loven tillader, viser Reckitt Benckiser dig stedet på det grundlag, at Reckitt Benckiser udelukker alle erklæringer, garantier, betingelser og andre vilkår, som, bortset fra denne juridiske meddelelse, kunne have en indvirkning i relation til stedet.

Hensigten er ikke, at steder, der er designet til at give oplysninger om vores sundhedsprodukter eller godkendte lægemidler, skal give medicinsk rådgivning eller anvisninger om brugen, men er kun tænkt som generel information, som ikke bør opfattes som en garanti af nogen enkeltperson eller til noget specifikt formål. Du skal altid rådføre dig med din læge eller på apoteket for at få råd og vejledning til behandling af individuelle omstændigheder og behov.  

Reckitt Benckiser (inklusive associerede selskaber, direktører, medarbejdere, aktionærer eller agenter for Reckitt Benckiser og dets associerede selskaber)  kan ikke holdes ansvarlig(e) for nogen direkte, indirekte, tilfældig, følge- eller pønalerstatning, som opstår ved: (a) muligheden (eller manglende mulighed) for at få adgang til dette sted, (b) brugen (eller manglende brug) af noget indhold på stedet eller (c)  indhold af noget/nogle sted(er), som "hot-linkes" til dette sted. Desuden garanterer Reckitt Benckiser ikke, at dette sted eller den server, der gør den tilgængelig, er fri for virus eller andre skadelige elementer; du (og ikke Reckitt Benckiser) påtager dig alle udgifter ved al nødvendig servicering, reparation eller rettelse, og en eventuel kendelse i en dermed forbunden retsforhandling begrænses til pengemæssig skadeserstatning og omfatter ikke noget fogedforbud eller påbud til nogen part ud over et påbud om at betale et pengemæssigt beløb.

Ved at slå noget op på dette sted via internettet eller overføre materiale til stedet indestår du over for Reckitt Benckiser for, at materialet behandles og vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-navnebeskyttet.  Ved at overføre eller slå kommunikation eller materiale op på dette sted giver du dit samtykke til, at Reckitt Benckiser og et eller flere af dets associerede selskaber kan bruge din kommunikation og/eller dit materiale til et hvilket som helst formål, herunder gengivelse, overførsel, offentliggørelse, radio- eller tv-transmission og forsendelse.  Reckitt Benckiser er ikke under nogen forpligtelse til at besvare meddelelser, som slås op på dette sted, ej heller behøver Reckitt Benckiser at yde nogen erstatning for nogen sådan kommunikation og/eller noget sådant materiale.  Vær opmærksom på, at den gældende nationale lovgivning styrer den type materiale, som kan slås op på et websted; og du må ikke bryde sådanne love, herunder dem, der forbyder trusler, injurierende, ærekrænkende, stødende, pornografiske eller blasfemisk materiale eller slå materiale op, der kunne udgøre eller opfordre til en adfærd, der ville blive betragtet som en forbrydelse eller være i modstrid med nogen anden gældende lov.  

Reckitt Benckiser er ude af stand til og accepterer ikke noget ansvar for at gennemgå kommunikationer eller materialer, der slås op på dets websteder.  Men Reckitt Benckiser forbeholder sig dog retten til efter eget skøn at fjerne eventuelle kommunikationer eller materialer, som det betragter som uacceptable af en hvilken som helst grund.

Reckitt Benckiser foregiver kun at bruge navne, logoer eller varemærker, der forekommer på dette sted, på de områder, hvor det eller dets associerede selskaber har ret til at gøre det, enten i kraft af anmeldte eller registrerede varemærker, licenser eller andet.  For at undgå enhver tvivl foregiver Reckitt Benckiser ikke at bruge noget navn, logo eller varemærke på noget område, hvor virksomheden ikke har ret til dette, og vil ikke levere eller tilbyde at levere produkter og/eller serviceydelser, der bærer et sådant navn, logo eller varemærke på et sådant område.  Brug eller misbrug af disse varemærker eller noget andet indhold på dette sted, bortset fra de, der er angivet i disse vilkår og betingelser eller i stedets indhold, er strengt forbudt.  

Din brug af dette sted er på alle områder underlagt af lovgivningen i  England og Wales, uden hensyntagen til valg af lovbestemmelser.  Enhver sag eller ethvert juridisk krav, som du måtte have, i forhold til dette sted, skal påbegyndes inden for 12 måneder fra det tidspunkt, hvor årsagen til retskravet opstod.  

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Registreret kontor på 103-105 Bath Road, Slough, Berks, SL1 3UH, England
Registreret i England & Wales, nr. 261312